Балансиране на турбо – видео

Балансиране на турбо ротор и компресорно колело.
Принцип на работа.